VITA KUBEN HÖST 2017 c/o Väven – Curator Dragos Alexandrescu

‘The element of nature’
Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö.

‘The element of nature’

Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö. I rollen av betraktare arbetar alla tre med konst i vilken den fysiska naturen är närvarande men inte spelar en huvudroll. Genom sina kameralinser och filtrerade genom deras personliga erfarenheter och känslor så blir naturen ett komplement, en bakgrund, ett mentalt landskap, konceptuellt format i enlighet med konstnärernas egen reflexiva hållning gentemot platsen och subjektet.

Född i Rumänien men bosatt i Vasa Finland sedan många år arbetar Dragos Alexandrescu främst med video/film men är även en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa. I Dragos filmer utspelar sig samtida fiktiva berättelser och det som han förmedlar är snarare en känsla än ett rationellt gensvar. Filmerna presenterar scener ur livet ofta med utgångspunkt i perioder av strukturell bräcklighet, ekonomisk och politisk kris som Europa konfronterar.

I 8 September – 6 Oktober Marcus Lerviks
II 12 Oktober – 17 November Dan Acostioaei
III 2 December -29 December Basma Alsharif

Marcus Lerviks
Marcus Lerviks bor och arbetar i Vasa och är utbildad på konstakademin i Helsingfors. Han använder video och installationer som sitt främsta medium men arbetar även med performance. Till Vita Kuben kommer Marcus med ett nytt videoverk som behandlar tid och landskap.

Dan Acostioaei
Dan Acostioaei bor och arbetar i Iaşi, Rumänien. Acostioaei fokuserar i sitt konstnärsskap på identitetsmodeller i ett rumänskt samhälle i förvandling och de ideologiska gränserna mellan den ekonomiska sfären och förhållandena för kulturell produktion i det forna östblocket.

Basma Alsharif
Basma Alsharif konstnär och filmare är född i Kuwait, uppväxt i Frankrike och USA. Hon har en master i konst från Illinois, Chicago och är nu bosatt i Los Angeles. Hennes arbeten fokuserar på frågor om mänskliga förhållanden i relation till ett förändrat geopolitiskt landskap och naturmiljöer.

Väven Panorama invigning fredag 8 September, klockan 17.00 Konstnär: Marcus Lerviks