Aikido

Vi tränar alla Aikido av olika skäl, men vissa gemensamma träningsmål delas av de flesta. Ökat kunnande om kamptekniker, fysisk träning, en vilja att träna både kropp och sinne och social gemenskap kring träningen, är några exempel på det. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för allt detta. Vi tränar på Ålidhem, i gamla Ålidhemsskolans lilla hall.

Aikidoträningen anpassas utifrån dina förutsättningar. Den kan vara mycket fysiskt hård och krävande, såväl som mjuk och följsam. I träningen lär vi oss att koordinera kropp och sinne. Vi lägger också stort fokus på en korrekt teknikträning, eftersom det är detta som skapar förutsättningen för en vidare utveckling.

Träningen inleds normalt med uppvärmning och fallträning och sedan följer ett vapenpass. Efter detta fortsätter vi med den vapenlösa träningen. Vi både delar upp träningen beroende på erfarenhet och gör mycket träning där alla tränar tillsammans, både nybörjare och avancerade. På detta sätt kommer nya tränande snabbt in i gemenskapen och träningen och kan få mycket hjälp av de som tränat längre. Träningen fokuserar på att ge alla tränande en god grund att bygga vidare på och innehåller dessutom allt mer avancerade moment ju längre man tränat. Vi ger personliga instruktioner såväl som instruktioner till hela gruppen. Ibland kan tränande få olika övningar/tekniker att öva på, så att alla får träna på det som de behöver utveckla mest just nu.

Vi håller också särskilda pass inriktade på t.ex. vapenträning osv. Vi arrangerar dessutom egna träningsläger och deltar på andra läger runt om i landet.
Träningstider:
Onsdag 19:30-21:00 (från 14 år)
Söndag 18:00-19:00 (från 7 år)
Söndag 18:00-20:00 (från 14 år)