Amerika-linien

Musik och sånger från igår.

Estradören Mattias Enn sjunger och berättar om en flytande epok på Atlanten mellan Sverige och USA, där livsöden, drömmar och nutidshistoria vävs samman med musik och sånger från förr.
Bjurholms Folkets Hus.
Förköp och information på Bjurholms bibliotek, tel: 0932-14042