Animalisk / Konst över arter och existenser

Bildmuseets utställning visar ett urval av konstverk – film och video, teckning och skulptur, installation och ljudkonst – som låter oss ompröva människans position i världen, vår relation till alla andra livsformer och till de ekologier som länkar samman jordens varelser.

Den växande medvetenheten om att vi lever på en miljömässigt utsatt planet har fått många konstnärer att undersöka konstens roll i relation till vad som händer med vår värld. I sina verk tar de sig an förhållandet mellan människa och natur och hur arter och existenser är sammanlänkade i komplexa samband med orsak och verkan.

Medverkande konstnärer är Allora & Calzadilla (USA/Kuba), Pia Arke (Grönland), David Claerbout (Belgien), Marcus Coates (Storbritannien), Mary Beth Edelson (USA), Simone Forti (Italien/USA), Luca Frei (Schweiz/Sverige), Pierre Huyghe (Frankrike), Carsten Höller (Tyskland/Sverige), Joan Jonas (USA), Annika Larsson (Sverige), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sverige), Amalia Pica (Argentina/Storbritannien), Ho Tzu Nyen (Singapore) och Paloma Varga Weisz (Tyskland).

Till utställningen hör en serie publika evenemang – samtal med konstnärer, filmvisningar och diskussioner.

Animalisk är producerad av Bildmuseet i samarbete med den Londonbaserade curatorn och skribenten Filipa Ramos som länge intresserat sig för skärningspunkterna mellan konst, film och djurstudier (animal studies). Ramos är chefredaktör på tidskriften art agenda och medcurator för online-biografen Vdrome. Hon undervisar på Kingston University och Central Saint Martins i London och på Institut Kunst i Basel, Schweiz. Assisterande curator: Anders Jansson, Bildmuseet.