Arkeologiska fynd längs Västra länken

Ellinor Johansson, arkeolog vid Västerbottens museum, berättar om det arkeologiska arbetet längs Västra länken och om resultaten som har bidragit med ny kunskap om Umeås förhistoria.
Plats: Upplev multisal, Väven plan 4

Västerbottens museum har under flera år utfört arkeologiska undersökningar inför den planerade vägdragningen av Västra länken. Området har varit bebott sedan stenåldern, men är särskilt rikt på lämningar från bronsåldern. Vid undersökningarna fann arkeologerna bland annat spår efter tre stolphus. Lämningarna är unika, eftersom det är första gången som stolphus från bronsåldern påträffats i Norrland.

Ellinor Johansson, arkeolog vid Västerbottens museum, berättar om det arkeologiska arbetet längs Västra länken och om resultaten som har bidragit med ny kunskap om Umeås förhistoria.

Foto: Västerbottens museum