Art Friday med vernissage x 3 / Öppningsfest

Art Friday med vernissage x 3 / Öppningsfest

Vi slår upp portarna för tre nya utställningar: Ner till norr / Samtida konst i Arktis, Konsthögskolans Masterutställning 2023 och Årets svenska bilderbok. Kom och fira med oss!

Ner till norr / Samtida konst i Arktis
Ner till norr presenterar verk av trettio samtida konstnärer från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Kanada, Norge, Sverige och USA, samt från Sápmi och andra ursprungsnationer i Arktis. Genom ett stort antal konstverk i alla medier spårar utställningen delade erfarenheter inom regionen och speglar samhörighet och klyftor inom och mellan samhällen och nationer i Nordatlanten.

Konsthögskolans Masterutställning 2023
Konsthögskolans utställning på Bildmuseet är avslutningen på fem års studier i fri konst och en tid av intensivt arbete, research och diskussioner. Under masterprogrammet har studenterna utvecklat sina praktiker, utforskat konstens historia och samtida sociala relevans, dess aktuella teman och status. För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och undersökningar av tekniker och material.

Årets svenska bilderbok
Bilderboken är en konstform som riktar sig till alla åldrar. Utmärkelsen Snöbollen – Årets svenska bilderbok vill uppmärksamma den som konstnärligt medium. Vinnaren tilldelas priset under Littfest, Umeå internationella litterturfestival, och i samband med det presenteras originalbilder ur boken i en utställning på Bildmuseet.