Att, som anhörig, slippa göra resan ensam

Ibland kan det vara skönt och mycket viktigt att träffa andra i liknande situation och prata, lyssna och dela med sig av sina tankar och funderingar.

Demensföreningen i Umeå
Ibland kan det vara skönt och mycket viktigt att träffa andra i liknande situation och prata, lyssna och dela med sig av sina tankar och funderingar.
”Att slippa göra resan ensam?”
Samtalsgrupper
Som anhörig befinner vi oss på olika ”hållplatser” i vår
närståendes sjukdom. Behovet att träffa andra, prata om
förändringar i sjukdomen, livssituationen och hur man kan får
stöd av samhället är mycket viktiga frågor
I våra samtalsgrupper talar vi om vad det innebär att vara anhörig.
Vi har grupper för anhöriga till yngre dementa (under 65 år) och för de som har anhöriga som är äldre
Vi träffas varannan vecka på Vuxenskolan
Intresserad? Ring Ewa Miller 070-622 03 44 eller maila ewa.maria.miller@gmail.com