Åtta grader / Samtida konst om skogen

Åtta grader / Samtida konst om skogen

Utställningen presenterar samtida konst som berättar om människans komplexa förhållande till skogen, alltifrån uppfattningen om ett okränkbart egenvärde till föreställningen om något att använda, som en ekonomisk resurs eller en plats för rekreation. Vad är en skog? Och vilka frågor om den är angelägna här och nu? 

Genom fotografi, film, skulptur, teckning, textil, ljud och installation bjuder konstnärer, en arkitekt och en berättare in oss att reflektera över skogen, betraktad och gestaltad ur deras olika perspektiv och erfarenheter. Verken väcker frågor om tradition och framtid, om skogsbruk, markkonflikter, biologisk mångfald och om skogen som en helig plats. 

Medverkande: Matti Aikio, Malin Arnell & Åsa Elzén, Gerd Aurell & Micael Norberg, Toms Kokins, Norrakollektivet (Anja Örn, Fanny Carinasdotter, Tomas Örn), Elia Nurvista, Uriel Orlow, Edith Marie Pasquier, Jörgen Stenberg och Lena Ylipää.