INSTÄLLT Babybokprat

Bokläsning direkt till din baby, i liten grupp! Endast föranmälan.

SAMTLIGA GRUBBEBIBLIOTEKETS RESTERANDE PROGRAMAKTIVITETER FR O M 23 MARS ÄR INSTÄLLDA – SE WWW.MINABIBLIOTEK.SE FÖR VIDARE UPPDATERINGAR

Bokläsning direkt till din baby, i liten grupp! Att lyssna och läsa är ett helt litet äventyr.

Från 4 månader.
Start 11 mars, sammanlagt 4 tillfällen.

Anmälan till biblioteket! grubbebiblioteket@umea.se eller 090-16 33 89

Ledare: Annika Edlund, barnbibliotekarie