Bernt Hermele: Kommer de så skjuter jag oss. Om svenska judars liv i skuggan av förintelsen.

Det finns mängder av böcker om svenska antisemiter, fascister och rasbiologer, men ytterst få om hur det var att leva som svensk jude när nazisterna lade stora delar av Europa under sig .Bernt Hermele, journalist och författare har i sin senaste bok undersökt situationen för några svensk-judiska familjer under andra världskriget.
Umeå Konsthall klockan 14.00

Många av de gamla svensk-judiska familjerna var välutbildade och framgångsrika, vissa var mycket förmögna och tillhörde samhällseliten. I generationer hade de gjort mycket för att smälta in och anpassa sig.
På 1930-talet, när rastänkandet fick grepp om politiken, förändrades läget i grunden. Släkterna Bonnier, Heckscher och Sachs hamnade högst upp på nazisternas dödslistor.
När Hitler ännu såg ut att vinna kriget tvingades de svenska judarna att gå från anpassning till överlevnad. Situationen försämrades snabbt och alternativen blev allt färre i skuggan av Förintelsen.
Bernt Hermele är journalist och författare. Han har tidigare skrivit tre uppmärksammade böcker: Guldsot , Firman, och Judejävel .
Föreläsningen ingår som en del av dagen c/o Väven-Demokratin beror på oss
För mer info se http://vaven.se/demokrati