Bo Sundin: Husen som överlevde Umeå

Bo Sundin: Husen som överlevde Umeå

Kom och lyssna till ett annorlunda perspektiv på Umeås historia, speglat genom några av stadens byggnadsminnen.

”Husen som överlevde Umeå” handlar om de 35 byggnadsminnen som är skyddade genom kulturmiljölagen i Umeå kommun. Boken förmedlar ett annorlunda perspektiv på Umeås historia, och en spännande inblick i vad som har utspelats bakom fasaderna under 200 år.

Bo Sundin är född i Stockholm men sedan 1980-talet bosatt i Umeå, där han bland annat arbetat som länsantikvarie på Länsstyrelsen Västerbotten. Han har bland annat varit redaktör för tidskriften ”Västerbotten” och boken ”Västerbotten genom tiderna”.

Tid: Den 8 december kl. 14.00
Plats: Upplev multisal, plan 4, Umeå stadsbibliotek