Bokcafé Pilgatan: Bakvatten – Maria Broberg

Suggestiv romandebut om människoöden som knyts ihop av Nilas försvinnande i Västerbottens inland i mitten av sextiotalet.