Bokcafé Pilgatan: Folke och Frida – Jenny Berggren

Frida Åslunds barndomsskildring ger en rik bild av Umeås historia från slutet av 1800-talet. Branden, miljöerna öst på stan och inte minst ”skvallret” kring Helmer Osslund och Wilhelm Peterson-Berger.