Bokcafé Pilgatan: Fröding och kärleken – Hans Erik Carlborg

Under pandemin djupdök Hans Erik i Frödings tankevärld och ett par hundra tonsättningar. En kväll i ord och ton under trevliga former.