Bokcafé Pilgatan: Jackie – Anne Swärd

En rosad roman om en ung kvinna på väg mot Stockholm och livet. Ledamoten i Svenska Akademin ger också en presentation av nobelpristagaren 2020 veckan efter tillkännagivandet.