Bokcafé Pilgatan: Jag skriver över ditt ansikte – Anna-Karin Palm

En berättelse om familjehemligheter och en komplicerad mor-dotter-relation när modern gradvis försvinner in i Alzheimers sjukdom.