Bokcafé Pilgatan: Magnificat – Linnea Axelsson

Efter den storslagna August-vinnaren Ædnan återkommer författaren med en roman om förälskelse och sorg.