Christer Themptander ”Upp & nervända världen”, Umeå konsthall 8/2 – 22/8 2020

Välkommen till Upp & nervända världen som också är titeln på Christer Themptanders utställning! Med en stor portion humor kommenterar och ifrågasätter Themptander makten och orättvisor i samhället med sina absurda, satiriska och poetiska fotocollage.

Christer Themptander har varit verksam konstnär sedan slutet på 60-talet och hans bilder är vida spridda via tidningar, böcker, affischer, utställningar och digitala kanaler. Under parollen ”Sätt krokben för vaneseendet” jobbar Themptander med enkla verktyg som sax, skalpell, lim och kopiatorer för att skapa sina lekfulla och träffsäkra bilder. I utställningen möter du flera av Themptanders bilder som är producerade under 2000-talet. ”I den digitala tidsåldern känns det personliga hantverksmässiga uttrycket extra viktigt. Jag gör bruksgrafik som vill nå ut” säger Christer Themptander.

Christer Themptander bor och arbetar i Stockholm. Han har förutom den stora mängden bilder hittills även publicerat 18 böcker. Themptander är representerad i flera internationella översikter, bland annat ”Photomontage: a political weapon” (1986), ”Graphic agitation: Social and Political Graphics since the Sixties” (1993) och ”Protest! A History of Social and Political Graphic Protest Graphics” (2019). Många av Themptanders bilder är publicerade i främst svenska tidningar och tidskrifter som till exempel Dagens Nyheter, Arbetaren, Folket i Bild/Kulturfront, Hjärnstorm och legendariska Puss. Hans bilder har visats på utställningar både nationellt och internationellt.

Utställningen ”Upp & nervända världen” visas i Umeå konsthall den 8/2 – 22/8 2020. Se mer om utställningen och programmet som hör till på www.umea.se/konst.