Craftivism med Lysistrate

Craftivism med Lysistrate

Skapa fredsbudskap med hjälp av återbruksmaterial! Kom som du är eller ta med ett redan pågående projekt – när händerna arbetar kommer samtalet att flöda!

Värd för kvälles verkstad är Lysistrate, ett Umeå-baserad feministiskt fredsnätverk som arbetar med textilt hantverk för att sprida sina fredsbudskap.

Lysistrate ses till vardags på Bokcaféet Pilgatan men gör här ett gästspel i KHMs lokaler.

Verkstaden är en fördjupning till utställningen Skratt och blodigt allvar där comics craftisvism är en del av utställningen.