Demokrati och inkludering – Rasism och antirasistiskt arbete i Umeå

Demokrati och inkludering – Rasism och antirasistiskt arbete i Umeå

Vad är rasism och hur förstår vi hur det fungerar? Och hur ser det antirasistiska arbetet ut i Umeå? En inledande presentation och en paneldebatt hjälper oss att svara på dessa frågor.

Måndag 20 maj
Klockan 18.00-20.00
Upplev multisal, plan 4, Umeå stadsbibliotek

Presentation av Åsa Gustafson, lektor vid Sociologiska institutionen, Umeå Universitet
Panelsamtal med:
Mariam Salem, Miljöpartiet
Stina Ericson, ABF
Faiza Aden, kulturarbetare
Moderator: Kristoffer Fredriksson, Bilda

Samtalsserien inbjuder alla till en öppen dialog kring angelägna teman som rör människors liv i Umeå. Serien är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Umeå stadsbibliotek och Vän i Umeå.