Design Matters / Curator Anders Jansson ger en visning på Bildmuseet

Curatorsvisning. Museiintendent Anders Jansson, utställningens curator, ger en guidad visning i ”Design Matters” på Bildmuseet. Fri entré.

Utställningen ”Design Matters” visar föremål och tekniker som snart kan vara en del av vår vardag. I en tid då vi står inför stora utmaningar har framtide­­­­ns design en potential att staka ut nya vägar. Vi måste producera och konsumera på nya sätt.

I utställningen presenteras projekt av Caracara, Liz Ciokajlo, Jesper Eriksson, Officina Corpuscoli/Maurizio Montalti, Jenny Nordberg, Ewa Nowak samt Superflux. De är alla internationellt etablerade designer och designgrupper som utmanar våra förväntningar på konsumtionsvaror, mode, möbler, på gemensamma platser och funktioner.