Digitala seniortorget – lär dig hitta nya intressanta aktiviteter som berikar livet

Digitala seniortorget – lär dig hitta nya intressanta aktiviteter som berikar livet

Medarbetare från Seniortorget finns på plats i Kommunhörnan i stadsbiblioteket och berättar om en digital anslagstavla som kan inspirera till ett aktivt och rikt seniorliv.

Digitala seniortorget är en digital anslagstavla som ger en överblick och underlättar för dig att hitta intressanta aktiviteter oavsett arrangör. Du hittar aktiviteter och inspiration inom följande områden:

Motion och rörelse
Kultur
Digitalisering i vardagen
Föreläsningar och kurser
Frivilliga uppdrag
Mat och dryck
Mötesplatser
Välkommen!