Digitalidagen -kom och lyssna till inspirerande föreläsningar på Seniortorget!

Digitalidagen är en årlig nationell temadag den 15 oktober om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. På Seniortorget uppmärksammas Digitalidagen med två inspirerande föreläsningar. Vilken nytta och nöje kan man ha av internet och finns det ett optimalt sätt att vara digital som senior?

Fredag 15 oktober klockan 11.00
Digital senior-varför då?
Digitalisering innebär att det i samhället skapas allt fler möjligheter att vara uppkopplad och få tillgång till digitala tjänster. Samtidigt blir också förväntningarna på oss att kunna hantera digital teknik högre. Under 30 minuter kommer aspekter som handlar om normer runt digital teknik, effekter av att använda digital teknik och om det finns ett optimalt sätt att vara digital som senior presenteras.
Föreläsare: Ingeborg Nilsson, Professor i arbetsterapi, Umeå Universitet

Fredag 15 oktober klockan 13.00
Nytta och nöje med internet.
Kjell visar olika exempel på vad man kan använda internet till. Han visar på internets många möjligheter till både nytta och nöje.
Föreläsare: Kjell Hansson Mild, PRO samorganisation Umeå

Anmäl dig då på Seniortorgets webbsida eller ring 090-16 65 00