Donationsveckan i Kommunhörnan

Donationsveckan i Kommunhörnan

Kom till Kommunhörnan i Väven och prata organdonation med Njurföreningen i Västerbotten.

Varje år dör människor i bristen på organ. Just nu väntar 773 personer i Sverige på ett nytt organ, däribland njure, hjärta, lungor, pancreas och tarm. Därför är det väldigt viktigt att alla tar ställning till organdonation. Det finns enkla sätt att göra din vilja känd.
– Anmäl dig till donationsregistret hos Socialstyrelsen. Du kan då vara säker på att ditt beslut kommer till sjukvårdens kännedom om frågan om donation blir aktuell. (donation.socialstyrelsen.se)
– Prata med dina anhöriga. Se till att berätta hur du vill göra vid eventuell donation, så dina närmaste inte behöver ta beslutet i en svår situation.

Vi i Njurföreningen i Västerbotten tycker att det är otroligt viktigt att alla tar ställning kring organdonation. Det är en av våra viktigaste ståndpunkter och därför ser vi till att informera och uppmärksamma ämnet, speciellt kring donationsveckan varje år.
Donationsveckan 2022 pågår under vecka 45, den 7-13 november.