Dyslexiveckan 1-7 oktober

Vi uppmärksammar Dyslexiveckan : temaskyltning hela veckan med lättläst, storstil, talböcker, film samt informationsbroschyrer och facklitteratur.

Med tidig upptäckt och tidiga insatser får fler chansen att komma med på läståget! En del blir läsare nästan av sig själva, andra behöver extra mycket tid och uppmuntran.

Det finns olika sätt att läsa. Du kan läsa med ögonen, öronen eller fingrarna. Du kan läsa på papper eller skärm. Lättläst eller svårläst. Inget sätt är mer rätt än något annat. Det som räknas är att du kan ta till dig innehållet i texten.

Välkommen!