Eftervård, friskvård och förebyggande hälsoarbete med HjärtLung Umeå

Eftervård, friskvård och förebyggande hälsoarbete med HjärtLung Umeå

Sture Olsson berättar om HjärtLung Umeås aktiviteter.
Seniortorget Renmarkstorget 15

Sture Olsson, ordförande i Riksförbundet HjärtLung Umeå, kommer till Seniortorget och berättar om deras arbete. Många drabbas av hjärt- och lungproblem och HjärtLung Umeå anordnar aktiviteter som friskvårdsgrupper, föreläsningar och mycket mera.

Seniortorget följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Anmälan till föreläsningen krävs.
Anmäl dig via länken nedan eller ring 090-16 65 00.