Elias Crespin / Chronomorphosis

Elias Crespin / Chronomorphosis

Elias Crespins mobila skulpturer rör sig långsamt och graciöst i komplexa, precisa formationer, skenbart fritt svävande i luften. Cirklar, kvadrater, linjer, trianglar i metall eller akrylplast, upphängda i knappt märkbara nylontrådar, bildar geometriska koreografier som bygger på matematiska algoritmer.

Genom ständig rörelse uppstår till synes oändliga variationer. Formerna expanderar och fragmentiseras för att sedan glida ihop till sammanhängande figurer; kaos ersätts med ordning, komplexitet med enkelhet. De lågmälda och hypnotiskt suggestiva verken inbjuder till reflektioner över form, rum, rörelse och tid.

Crespin fick stor uppmärksamhet för sitt verk Grand HexaNet som 2018 visades i utställningen Artists & Robots på Grand Palais i Paris. Det ledde till att han inbjöds att skapa ett permanent verk för Louvren i samband med 30-årsfirandet av museets pyramidformade huvudentré. Med verket L’Onde du Midi är han i dag en av de få nu levande konstnärer som finns representerade på Louvren.

Bildmuseet presenterar nu Elias Crespins verk för första gången i Norden. Utställningen är producerad av Bildmuseet.