En förändrad skola på riktigt.

Välkommen på öppen föreläsning om Sverigedemokraternas skolpolitik med Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson i riksdagen. Föreläsningen äger rum i Umeå kommunfullmäktigesal den 7 oktober klockan 13:00.

Stefan Jakobsson, talesperson i skolfrågor och riksdagsledamot i utbildningsutskottet, kommer att redogöra för SDs skolpolitik och hur han vill förbättra den svenska skolan med inspiration från Singaporemodellen. Han har själv en yrkesbakgrund som lärare i matematik, NO, svenska, idrott och Montessori. Föreläsningen äger rum i Umeå kommunfullmäktigesal den 7 oktober klockan 13:00.