Energi och solceller

Energi och solceller

Du får veta hur du kan minska energianvändningen eller hur man kan producera egen förnyelsebar elenergi från solen. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

I en värld med ökande energipriser och utmaningar med att minska vår klimatpåverkan från vår energianvändning kommer Torgny Forss, expert inom energifrågor på Umeå kommun, berätta om flera möjligheter att både minska energianvändning i byggnader och därmed kostnader samt hur man går tillväga för att producera egen förnyelsebar elenergi från solen som kan användas direkt in i ditt hus.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Torgny Forss, energi- och klimatrådgivare, Energi- och klimatrådgivningen