FACES 2.0 – Gatuporträtt från hela världen. Fotograf Magnus Beierlein

Fotoutställning med gatuporträtt

28 september – 17 oktober

En samling porträtt tagna i stunden från gatorna på Cuba, flyktinglägren i Iran och Tunisen, storstäderna i Kina och Japan, landsbygden i Rwanda och Uganda och Inkahuvudstaden Cusco i Peru. Det här är ansikten, det är mina ansikten