Fackbokcirkel- Holmsunds bibliotek

Fackbokcirkel- Holmsunds bibliotek

Vi läser facklitteratur ur skilda ämnen med inriktning på samhällsfrågor och träffas för samtal kring vår läsning över en fika.

Deltagandet i fackbokscirkeln är gratis och du lånar boken på Holmsunds bibliotek. Du deltar när du kan och vill, men du behöver anmäla dig i förväg för varje tillfälle.
Fackbokscirkeln leds av bibliotekarie Ulrica Nuottaniemi och arrangeras av Holmsundsbiblioteket i samarbete med ABF.
För frågor eller anmälan, hör av dig till: holmsundsbiblioteket@umea.se eller tel. 090-163586.
Böckerna vi läser denna säsong lånas och läses innan varje träff.
Torsdag 13 oktober kl. 18.30: Att uppfinna världen av Katrine Marçal.
Torsdag 3 november kl. 18.30: Vad är queer? av Fanny Ambjörnsson.
Torsdag 1 december kl. 18.30: Svart historia av Amat Levin.