Fackbokscirkel

Fackbokscirkel

Vi läser facklitteratur ur skilda ämnen med inriktning på samhällsfrågor och träffas på Holmsunds bibliotek för samtal kring vår läsning över en fika.

Deltagandet i fackbokscirkeln är gratis och du lånar boken på Holmsunds bibliotek. Du deltar när du kan och vill, men du behöver anmäla dig i förväg för varje tillfälle.

Fackbokscirkeln leds av bibliotekarie Ulrica Nuottaniemi och arrangeras av Holmsunds bibliotek i samarbete med ABF.

För frågor eller anmälan, hör av dig till: holmsundsbiblioteket@umea.se eller tel. 090-163586.

Vårens träffar – torsdagar 18.30-19.30 i Programrummet, Holmsunds bibliotek:

18 april: Underland av Robert McFarlane
23 maj: Titel publiceras senare