Fall int’!

Fall int’!

Känner du någon som ramlat? Är du själv rädd för att ramla? Det handlar om hur vi kan förebygga fallolyckor. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Varje år faller cirka 70 000 personer, 65 år och äldre, så illa att de behöver besöka sjukvård. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Kom och ta del av vad forskningen säger och om vad vi själva kan göra för att förebygga fallolyckor. Under föredraget ges möjlighet till reflektion och dialog.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Annette Bergstrand och Åsa Enberg, legitimerade sjukgymnaster, Seniortorget