Färdtjänst – när du inte längre har förmåga att resa med buss

Färdtjänst – när du inte längre har förmåga att resa med buss

Kom och lyssna till färdtjänstkonsulent som finns på plats för att ge information och svara på dina frågor. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med buss och tåg. Du måste ha ett tillstånd för att få åka med färdtjänst och det söker du hos kommunen.

Färdtjänstkonsulent informerar om gällande lagstiftning, ansökningsförfarandet och vad som gäller vid resa med färdtjänst. Du har möjlighet att på plats ställa dina frågor till fördtjänstkonsulent.

Ingen anmälan krävs.