Fascinerande växters dag 23 maj – öppet hus på konstnärligt campus

Välkommen till en dag i växternas fascinerande värld, utomhus och inomhus på konstnärligt campus! Du kan träffa växtforskare och andra växtexperter, göra experiment, exkursioner, lyssna på korta presentationer och följa vackra växter i presentationer. Skapa med växt-tema i Bildmuseets bildverkstad och Sliperiet. Nytt om biobränsle, virke, fotosyntes forskning; Experimentera själv med växter, testa dina smaklökar!

Fascinerande växters dag – Öppet hus
Lördag 23 maj kl 11-17 på Konstnärligt campus, Umeå universitet

Välkommen till en dag i växternas fascinerande värld, utomhus och inomhus på konstnärligt campus. Under några timmar kan du träffa växtforskare och andra växtexperter, göra experiment, exkursioner, lyssna på korta presentationer och följa vackra växter i presentationer och utställningar. Skapande med växt-tema i Bildmuseets bildverkstad och Sliperiet. Vi bjuder på tipsrunda, informerar om biobränsle. Mät växthusgas; testa dina smaklökar; lär dig om socker och stärkelse i maten; lär dig allt om virke; lyssna på korta presentationer om aktuell forskning och utbildning; se hur drönare används för fjärranalys av skogen mm.
För alla, barn och vuxna; ta med hela familjen!

Se hela programmet här:
http://www.fascinerandevaxtersdag.se

Fascinerande växters dag (Fascination of Plants Day) är ett internationellt initiativ av europeiska växtforsknings organisationen ESPO som genomförs på många olika platser världen. Dagen organiseras för tredje gången även i Umeå. Fascinerande växters dag ska inspirera och fascinera kring växter och visa på vikten av växtforskning för miljö och naturvård, energiförsörjning, jordbruk, skogsbruk och vår egen nytta.

I Umeå är Fascinerande växters dag ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Arboretum Norr och Bonsaisällskapet. I år arrangeras dagen i samarbete med Bildmuseet och Sliperiet, och är en del av Umeå universitets 50-årsjubileum och Skogis 100-årsjubileum.