Folk.Talks  –  Forskarföreläsningar med tema Hållbarhet

Folk.Talks – Forskarföreläsningar med tema Hållbarhet

Folk.Talks är forskarföreläsningar om aktuell forskning och vetenskap. För alla som är nyfikna och intresserade. 7 korta föreläsningar à 20 minuter av forskare och professorer vid Umeå universitet.
TEMA: Hållbarhet

Vad är hållbarhet? Hållbar utveckling är en del av de Globala målen enligt Agenda 2030 och brukar beskrivas så här:
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner. (Källa: Globala målen)

Kom och lyssna till detta inspirerande tillfälle om den aktuella forskningen inom hållbarhet!
I samarbete med Umeå universitet.

———————–
SCEHMA FÖR DAGEN:

11.30
HÅLLBARHETENS IDÉHISTORISKA RÖTTER
Hur blev idén om hållbarhet en global ödesfråga? Här beskrivs hållbarhetsbegreppets idéhistoria och dess kopplingar till skog och klimat.

JANINA PRIEBE är universitetslektor i idéhistoria, och forskar med* inriktning på miljöhistoria.

12.00
VAD KAN MATEMATIK BIDRA MED I HÅLLBAR UTVECKLING? Optimering och Jevons paradox.
När man vill minska sin miljöpåverkan är effektivisering viktigt. Men effektivisering handlar inte alltid om teknisk utveckling, utan också om att räkna på hur man gör saker på bäst sätt – optimering!

LARS-DANIEL ÖHMAN är lektor och docent i diskret matematik och forskare inom matematikdidaktik.

12.30
VAD HÄNDER MED INSEKTERNA?
Hur hänger biologisk mångfald och krisen för insekterna ihop? Vilka exempel finns på vad vi kan göra för att motverka insektskrisen?

NATUSCHKA LEE är forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

13.00
VAD ÄR HÅLLBAR FRED?
Fred betyder ofta bara ”inte krig”, men begreppet rymmer också ambitioner om frihet och jämlikhet. Här diskuteras olika sätt att förstå och undersöka fred, och hur fred hänger ihop med hållbar utveckling.

PATRIK JOHANSSON är lärare och forskare i freds- och konfliktstudier vid Statsvetenskapliga institutionen

13.30
UMEÅ SOM KLIMATNEUTRAL STAD 2030 – EN FRÅGA FÖR MEDBORGARE OCH MEDIER
Umeå har målet att bli en klimatneutral stad 2030 och hör till en av de utvalda dryga 100 europeiska städerna i EU:s gröna giv. Vilken roll har medborgardialog och medier i denna radikala omställning?

ANNIKA EGAN SJÖLANDER är professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och leder Umeå universitets forskarnätverk Umeå Transformation Research Initiative (UTRI).

14.00
HÅLLBARHET FRÅN GRUNDEN
Hållbarhet ses idag som en global fråga som måste “nå ut” till hela samhället. Men tänk om det är tvärt om? Att bildning och studiecirklar kan skapa en hållbarhetsomställning som växer från grunden.

ERLAND MÅRALD är professor vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

14.30
FRÅN EFTERFRÅGEDRIVEN TILLVÄXT TILL BEHOVSDRIVET VÄLBEFINNANDE
Hållbarhet på allvar innebär också omställning på allvar. Då behöver vi ifrågasätta prioriteringar som bidragit till dagens ekologiska kriser och fundera över vart centrala begrepp för samhällsstyrningen faktiskt leder oss.

KARL JOHAN BONNEDAHL är docent och hållbarhetsforskare på Handelshögskolan i Umeå
——————–
PLATS: Aulan i Folkuniversitetet på Nygatan 43. Lokalen har begränsat med platser till ca 85 stycken. Förts till kvarn!
LIVESÄNDNING: Har du ingen möjlighet att närvara kommer evenemanget att livesändas. Länk till detta hittar du här:

FRI ENTRÉ
I samarbete med Umeå universitet.
FOLK-FESTEN
Folk.Talks är en del av Folk-Festen som håller till i Folkuniversitetets hus på Nygatan 43.
Läs mer om Folk-Festen här: https://fb.me/e/59WLjDPMQ
Varmt välkommen!