Föräldrar – barn – skola!

Idag med Margit och Rolf Borgström!

Du är speciellt inbjuden 18:30-20:00! Måndag 8/5 “Hela skolan sjunger” samt “Känsla av sammanhang – en viktig faktor för barns utveckling och hälsa”. Plats: Aulan, gamla UG/Mariehemsgården, Mariehems centrum.

Du som söker skola för ditt barn! Mariaskolan är en liten, trygg skola där vi ser till hela människan. Kunskapsglädje, en vetenskaplig grundsyn, sång och musik, ordning och stil utmärker vår kristna skola.

Vi nysatsar och höjer kvalitén i samarbete med L M Engströms Gymnasium i Göteborg (570 elever) som räknas som ett av de bästa gymnasierna i landet. Vi satsar extra på välutbildad personal, bl a lärare från Finland som har Europas bästa skola. Vi har gratis instrumentalmusik och körsång för alla elever. I samråd med barn och föräldrar inför vi snygga och praktiska skoldresser från Spanien.

Du är speciellt inbjuden 18:30-20:00! Måndag 8/5 “Hela skolan sjunger” samt “Känsla av sammanhang – en viktig faktor för barns utveckling och hälsa”. Plats: Aulan, gamla UG/Mariehemsgården, Mariehems centrum.

Du för träffa lärare från skolan. Vår skolchef Fredrik Sidenvall, rektor även för L M Engströms Gymnasium, presenterar Mariaskolan och vår pedagogiska modell. Fredrik talar om vikten av anknytning i hem och skola. För musiken står Margit och Rolf Borgström (kända från t ex Hela kyrkan sjunger)! Gratis förfriskningar samt musik och lek för barnen med Gunvor Vennberg!

För frågor och kontakt: rektor@mariaskolan.se, www.mariaskolan.se