Föredrag om den klinkbyggda båtens historia

Föredrag om den klinkbyggda båtens historia

I december 2021 upptogs den klinkbyggda båten på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det är första gången Sverige nomineras till denna lista över oersättliga sedvänjor och traditioner världen över.

Rundvandring i båtmuseet med fokus på vad som kännetecknar den klinkbyggda båtens byggnadssätt och terminologi på Holmön. Båtbyggaren Thomas Distler och språketnografen Åke Sandström medverkar.

På Holmön båtmuseum.