Föreläsning Demensföreningen Umeå

Föreläsning Demensföreningen Umeå

Demensföreningen välkomnar Liselotte Björk ordf Demensförbundet som kommer till Umeå 20 mars. Hon talar om bemötande och anhörigas situation måndagen 20 mars kl 18:00.
Lokal aulan i Hus 5 Ersboda (fd. Evys, Sparbanken/Telia huset)
Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade. Välkommen!

Demensföreningen välkomnar Liselotte Björk ordf Demensförbundet som kommer till Umeå 20 mars. Hon talar om bemötande och anhörigas situation måndagen 20 mars kl 18:00.
Lokal: aulan i Hus 5 Ersboda (fd. Evys, Sparbanken/Telia huset)
Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade. Välkommen!