Föreläsning på Grubbebiblioteket: De hemarbetande kvinnornas fackförbund

Karin Holmgren, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berättar om husmodersrörelsen.

Karin Holmgren, 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berättar om framväxten av Riksförbundet Hem och Samhälle och husmodersrörelsen under 1900-talet.

Observera att max antal besökare på alla våra arrangemang är i höst 50 personer.

Tänk på att hålla avståndet!