Föreläsning/workshop David Elliot

Tidig barndom och anknytning påverkar vuxenlivet och
relationer. Att växa upp med en otrygg anknytning
innebär en risk för att senare utveckla psykologiska och
psykiatriska problem. Det finns forskning på att det är
viktigt att behandla otrygg anknytning.
En integrativ behandlingsmodell presenteras: ”The Three
Pillars of comprehensive attachment repair”. Fokus
kommer vara på skapandet av nya inre arbetsmodeller.

Se hemsida/bokningssida nedan för aktuellt program.