Föreningen HjärtLung i Döbelns park

Fysisk aktivitet är bra för hjärta och hjärna
Upptäck Hälsans stig

Under dagen kommer det att finnas aktiviteter och information Kring
Fysisk aktivitet är bra för hjärta och hjärna och information så fler
Upptäcker Hälsans stig