Förgöra och idealisera: Ett samtal om människorna, bilderna och språket

Förgöra och idealisera: Ett samtal om människorna, bilderna och språket

Välkommen till ett öppet samtal mellan konstnärerna Johan Frid och Ida Rödén! Sebastian Andersson, konsthistoriker och konststrateg leder samtalet som tar avstamp i Frids utställning ”Kvarglömda skuggor” i Umeå konsthall. Samtalet avslutar programserien för Johan Frids utställning som bland annat berör människans syn på naturen och vår närmiljö samt utdöendet av arter.

Datum: söndag 15 januari 2023
Tid: 14.00
Längd: cirka 1,5 timme
Lokal: Umeå konsthall, plan 3 i Väven
Gratis. Ingen anmälan behövs. Begränsat antal platser.
Läs mer om Johan Frids utställning som visas till och med den 22 januari på umea.se/konst.

Foto: Amanda Thörnlund, Christer Bergström och Ida Rödén.