Fragment – Vårsalong med textila uttryck under en dag i maj

Fragment – Vårsalong med textila uttryck under en dag i maj

De 13 studenter som under året läst kursen Textila uttryck vid Estetiska institutionen vid Umeå universitet ställer under en dag ut sina textila verk i Ljusgården i Naturvetarhuset. Utställningen som äger rum den 15 maj är den avslutande delen av kursen.

Under ett läsår har 13 studenter undersökt sin egen konstnärliga process inom det textila området. Genom workshops, litteraturstudier och föreläsningar har de fått nya kunskaper om konstnärliga, textila uttryck, och fördjupat sig i sin egen process. I kursen ingår även utställningsteknik, och under en dag ställer textilstudenterna ut sina verk i utställningen Fragment.

Utställningen Fragment visar en mångfald av textila uttryck och tekniker och är den senaste i raden av utställningar från kursen Textila uttryck.