Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg

Du får möta äldrenämndens ordförande och chef för äldreomsorgens digitaliseringsenhet. Information och dialog kring framtidens äldreomsorg. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Carin Nilsson, ordförande i äldrenämnden och Emil Forsberg, chef äldreomsorgens digitaliseringsenhet, informerar om framtidens äldreomsorg i Umeå kommun.

Vi får information om Äldreplan 2018-2028 samt en inblick i hur digitalisering och välfärdsteknik blir en nödvändighet för att klara framtidens behov. Vi får veta hur långt vi har kommit och vad som är på gång.

Ingen anmälan krävs.

Begränsat antal platser.

Föreläsare: Carin Nilsson ordförande i äldrenämnden och Emil Forsberg chef vid äldreomsorgens digitaliseringsenhet