Framtidens demografiska utmaningar

Framtidens demografiska utmaningar

Du svar på frågor om bland annat befolkningsutveckling, behovet av vård- och omsorgsboende och hemtjänst utifrån kommunens servicenivåer. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Att bo bra är viktigt. Det är viktigt hela livet!
Daniel Levisson, statistiker vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Strategisk utveckling och Carin Nilsson, Äldrenämndens ordförande berättar om framtidens demografiska utmaningar och kommunens planer och projektering av boenden.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Daniel Levisson, statistiker, Strategisk utveckling Umeå kommun och Carin Nilsson, ordförande, Äldrenämnden