FUB:s LSS-dag i Umeå

LSS och personlig assistans är avgörande för ett gott liv för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Nu pågår en statlig utredning om LSS och assistansersättningen. Kom till FUB:s LSS-dag i Umeå och berätta varför LSS-insatserna är avgörande för ett gott liv. Välkomna, FUB:are och blivande FUB:are!

Fika 9:30. Under dagen informerar Riksförbundet FUB om den statliga LSS-utredningen och FUB:s arbete för att stärka LSS. Viktigast är att det blir workshops med deltagarnas egna erfarenheter av LSS-insatser (små grupper). För medlemmar med utvecklingsstörning ordnas en egen workshop.
Inbjudan och program för LSS-dagen: www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
LSS och personlig assistans är avgörande för ett gott liv för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Nu pågår en statlig utredning om LSS och assistansersättningen. Mer än någonsin är kunskap och erfarenheter från alla som omfattas av LSS viktiga för att samhället ska kunna leva upp till det ursprungliga syftet med LSS – ett liv som andra. Kom till FUB:s LSS-dag i Umeå och berätta varför LSS-insatserna är avgörande för ett gott liv. Välkomna, FUB:are och blivande FUB:are!
Plats: Väven Norra, P5 Konferensvåning, Storgatan 46 A, Umeå