Fysisk aktivitet och hälsa

Fysisk aktivitet och hälsa

Ta del av hur rörelse i alla dess former påverkar kroppen. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Cecilia Edström, hälsoutvecklare, föreläser om hur rörelse i alla dess former påverkar kroppen på många positiva sätt. Under föreläsningen får vi ta del av några av dessa effekter, få tips om lämpliga aktiviteter och även prova på lite enklare övningar.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållaren. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Cecilia Edström, hälsoutvecklare Region Västerbotten