Fysisk aktivitet – vad säger forskningen?

Fysisk aktivitet – vad säger forskningen?

Nina Lindelöf och Marlene Sandlund från Umeå universitet informerar om vad forskningen säger om fysisk aktivitet för äldre personer. Sänds även digitalt. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Kom och ta del av aktuell forskning om fysisk aktivitet när en blir äldre. Hur viktigt är det egentligen med fysisk aktivitet?

Du får ta del av kunskap om träning för äldre personer i preventivt eller rehabiliterande syfte samt tips om olika typer av träning och dess effekt.

Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.