Giehttogiella – berättarstund för barn

Giehttogiella – berättarstund för barn

Kom och lyssna när Alva, Matilda och Takakheto från projektet Giehttogiella berättar myter och sagor från Sápmi. På Tráhppie

Berättarstunden är ca 1 timme och gratis. Alva och Matilda är från sydsamiskt område och Takakheto från nordsamiskt område. Förr fördes de samiska berättelserna vidare kring elden eller i skogen, men vad händer när vi inte längre har tid att samlas kring eldstaden och skogen inte längre står kvar? Hur får vi orden att leva vidare? Tanken med det tre-åriga projektet Giehttogiella är att främja och bevara jojk och samiska berättartraditioner bland barn och unga i dagens vardag. Arrangeras av Ubmejen biejvieh och Tjállegoahte